Sold out!

หัวพอต BOLD INFINITE STRAWBERRY ICE 2ML

฿110.00

กลิ่นสตรอเบอร์รี่ไอซ์หอมหวานอร่อยตัวน้ำยามีความเย็นกำลังพอดีแต่ไม่ได้เย็นจนเกินไปผสมกับกลิ่นสตรอเบอร์รี่ไอซ์ทำให้น้ำยามีรสชาติที่อร่อยหอมมากขึ้น สูบได้ 500 – 600 คำ

Sold out!